Kumite Active Travel

Skontaktuj się z nami!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
we wszystkie dni robocze od 9:00 do 17:00

Kumite Active Travel Sp. z o. o.

z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000810327, NIP 529-182-84-84, REGON: 384701541, Kapitałzakładowy: 5 000 zł opłacony w całości.