Rezygnacja - Kumite Active Travel
Rezygnacja - Kumite Active Travel
536
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-536,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-9272

JAK ZABEZPIECZYĆ SIĘ PRZED KOSZTAMI REZYGNACJI?

Zachęcamy do wykupienia Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej. Aby z powodu nieszczęśliwego wypadku, czy choroby nie stracić wniesionej za obóz opłaty, warto się zabepieczyć. Zachęcamy do lektury poniższych informacji:

 1. W ramach ubezpieczenia kosztów rezygnacji oferujemy polisę Signal Iduna w wariancie RG SUPER 100%, która gwarantuje zwrot 100% wpłaconej należności w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie z powodów uwzględnionych w zakresie ubezpieczenia.
 2. Opłata za usługę wynosi 69,00PLN niezależnie od ceny obozu wykupionego przez Klienta.
 3. Ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej obejmuje obozy organizowane bezpośrednio przez firmę Poszukiwacze Przygód Pająk Kochanowski Spółka Jawna. Ubezpieczenie można nabyć nie później niż w momencie zakupu imprezy. Przy czym, na potrzeby niniejszej umowy za moment zakupu imprezy uważa się datę podpisania umowy o uczestnictwie w imprezie (Umowa-Zgłoszenie) lub zaksięgowanie zaliczki na koncie organizatora.
 4. Warunkiem skorzystania z Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej jest, oprócz uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt.2, dokonanie wszelkich pozostałych wpłat zgodnie z terminami określonymi w Umowie-Zgłoszeniu. W przypadku zaległości z wpłatą którejkolwiek z rat, Organizator uprawniony jest do jednostronnego odstąpienia od swoich obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.
 5. Ubezpieczenie obejmuje rezygnację z udziału w imprezie turystycznej z następujących powodów:
  1. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie
  2. poważna szkoda w mieniu ubezpieczonego
  3. kradzież samochodu ubezpieczonego
  4. kradzież dokumentów niezbędnych w podróży
  5. wypadek komunikacyjny
  6. wypowiedzenie Ubezpieczonemu umowy o pracę lub wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy wtrakcie trwania imprezy
  7. otrzymanie przez Ubezpieczonego wezwania do bezwarunkowego stawiennictwa w sądzie
 6. Szczegółowe warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej znajdują się w OWU ubezpieczenia, które można pobrać TUTAJ.

Koszty rezygnacji są naliczane w przypadku rezygnacji z imprezy Klienta, który nie posiada Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Poszukiwaczy Przygód, w tym m.in. z powodu:

 • odmowy wydania paszportu lub wizy, w tym przypadku za datę rezygnacji uznaje się dzień, w którym do Organizatora wpłynie informacja o odmowie,
 • braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, w tym przypadku za datę rezygnacji uznaje się dzień, w którym ujawniony zostanie brak dokumentów,
 • choroby lub innych przypadków losowych,
 • uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne, w tym przypadku za dzień rezygnacji uznaje się dzień, w którym miało nastąpić przekroczenie granicy.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie z przyczyn wymienionych powyżej, Organizator zwróci Klientowi wpłaconą należność z potrąceniem faktycznie poniesionych kosztów. W oparciu o wieloletnie doświadczenie w realizacji usług turystycznych przedstawiamy poniżej w jaki sposób najczęściej kształtują się koszta w zależności od terminu rezygnacji z imprezy:

 

 

Liczba dni
do rozpoczęcia imprezy
Bez Ubezpieczenia
Kosztów Imprezy Turystycznej
Z Ubezpieczeniem
Kosztów Imprezy Turystycznej
Powyżej 50 dni 50,00 PLN 0 PLN
49-30 dni 10% ceny imprezy 0 PLN
29-21 dni 30% ceny imprezy 0 PLN
20-15 dni 60% ceny imprezy 0 PLN
14-6 dni 80% ceny imprezy 0 PLN
5 dni i krócej 95% ceny imprezy 0 PLN