Polityka prywatności - Kumite Active Travel
Polityka prywatności - Kumite Active Travel
2091
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-2091,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-9272

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rafał Drązikowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KUMITE ACTIVE TRAVEL Rafał Drązikowski, ul. Błotna 27 B, 96-313 Jaktorów, adres korespondencyjny: ul. Żyrardowska 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. 661-557- 525, biuro@kumitetravel.pl. , NIP 5291755667. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych może Pan/Pani kontaktować się nami za pomocą wiadomości e-mail : biuro@kumitetravel.pl
 2. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (zamieszkania, numer telefonu, e-mail)
 3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Pana/Pani dziecka /uczestnika: dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, wiek)
 4. Pana/Pani dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka będą przetwarzane w następujących celach : – w celu dokonania rezerwacji miejsca na wybranej przez Pana/Panią imprezie turystycznej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), – w celu prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, – w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), – w celu marketingu bezpośredniego polegającego na przesyłaniu katalogów i informacji dotyczących usług, organizowanych imprez turystycznych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 5. Pana/Pani dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w zakresie niezbędnym i dopuszczonym przez obowiązujące prawo, tj. podmiotom, osobom lub organom – uprawnionym do dostępu do Pana/Pani danych sobowych bezpośrednio na podstawie i w zakresie powszechnie obowiązującego prawa, osobom i podmiotom co do których wyraził Pan/Pani zgodę na przekazanie im przez nas Pana/Pani danych osobowych; osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i spółpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Pana/Pani danych, aby wykonywać swoje obowiązki; dostawcom usług i towarów niezbędnych dla prowadzenia przez nas działalności gospodarczej (usług prawnych, doradczych i audytorskich, dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowych i rachunkowych, kadrowych etc.),
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa (dotyczy celu jakim jest ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez nas działalnością),
 8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody – ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody wymaga formy pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail : biuro@kumitetravel.pl
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych.
 11. Podanie przez Pana/ Pani danych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do dokonania skutecznej rezerwacji). Niepodanie tych danych skutkować będzie niemożliwością potwierdzenia rezerwacji, przesłania niezbędnych przez zawarciem umowy dokumentów i w konsekwencji może spowodować odmowę zawarcia z Panem/Panią umowy.
 12. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.